Saturday

About Me

I'm a SAHM w/3 wonderful blessings (so far) whom I homeschool. I am also a part-time nurse and forever student.

I am also THAT mom. You know, the homeschooling, opinionated, imperfect, stubborn, non-Martha Stewart mom with children who are not always perfect. But then, am I? Still they are the most precious blessings in my life.

I couldn't have asked for a better life because my life has made me who I am today. It's in those imperfections that we have become who we are and will continue to grow into the people that God wants us to be.

I pray you realize what a true blessing "troubles" are in your life. I have been there. I have been burned. I am still standing by the grace and might of God.

Full Disclosure

1 comment:

Yellow Blade said...

Chúng tôi chuyên nhận order hàng mỹ uy tín hiện nay. Ngoài ra chúng tôi còn hổ trợ mua hàng ở trên các của Mỹ như mua hàng tại amazon. Khi sử dụng dịch vụ này bạn sẽ cảm thấy như có amazon vietnam vậy. Nếu bạn không biết cách mua hàng trên amazon thì chúng tôi sẽ giúp bạn mua giúp hàng trên amazon. Ngoài ra bạn có thể mua hàng trên ebay mỹ dễ dàng như có ebay vietnam. Ngoài các dịch vụ chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam của giao nhận 247. Chúng tôi còn nhận gửi hàng đi mỹ giá rẻ. Nếu có nhu cầu về hàng Mỹ hãy liên hệ với chúng tôi nhé.